Opći uvjeti Azur

Nove opće uvjete koji vrijede od 04.07.2019. nadalje možete preuzeti na dnu stranice (PDF)

Opći uvjeti putovanja (do 03.07.2019.)

1. OPĆE ODREDBE
Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute sastavni su dio ugovora između AZUR TOURSA tj. ovlaštene agencije i putnika koji prijavljuje odabrani aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od objavljenih u točkama općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA
Organizator putovanja AZUR TOURS jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u svakom objavljenom programu. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na pisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, štrajkovi, elementarne nepogode i sl.)

3. CIJENE ARANŽMANA
Cijene aranžmana objavljene su u kunama za svaki program temeljene na odnosu kune i stranih valuta i vrijede od dana objave programa.
Organizator zadržava pravo na promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještajnih, prijevoznih i drugih usluga ali najkasnije 20 dana prije početka putovanja.
Za povišenje cijena do 10% nije potrebna suglasnost kupca. U slučaju povišenja višeg od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze da nadoknadi štetu. U roku od 2 dana se mora izjasniti o prihvaćanju ili odbijanju novog programa. Ako putnik odbije izmjene organizator vraća putniku uplaćeni iznos a putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik prihvati izmijenjeni program nema pravo na naknadu štete iz tog naslova. AZUR TOURS može u programu predvidjeti da putnik plaća određene usluge na odredištu u inozemstvu.
U tom se slučaju sve reklamacije obavljaju na odredištu, u Hrvatskoj ili inozemstvu.
Usprkos maksimalnoj pažnji kod formiranja i unosa cijena, moguće su pogreške. Po toj osnovi, AZUR TOURS pridržava pravo korekcije cijena objavljenih u cjeniku, katalogu, webu ili drugim medijima.

3.1. POSEBNE PONUDE

U slučaju slabe prodaje aranžmana Agencija zadržava pravo sniženja cijene te primijeniti posebne marketinške akcije u svrhu bolje prodaje aranžmana. Putnici koji su uplatili aranžman po punoj cijeni nemaju pravo na povrat razlike cijene aranžmana.

4. PRIJAVE
Putnik se za putovanje može prijaviti telefonom, telefaksom, emailom ili drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, tj. diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga, putnik u cijelosti prihvaća ove uvjete rezervacija putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave putnik uplaćuje 30% vrijednosti putovanja, preostalih 70% iznosa treba uplatiti najkasnije 21 dan prije početka putovanja, ako u programu nije drugačije navedeno. Uz prijavu putnik je dužan navesti sve podatke, programom predviđene dokumente te uplatiti akontaciju. Ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove tj. posljedice nastale iz krivih podataka.
Na dan prijave putnik potpisuje prijavnicu-ugovor pod naznakom „Upoznat sam s programom i općim uvjetima i iste u cijelosti prihvaćam“. Na taj način sve što je navedeno u općim uvjetima i programu postaje pravna obveze i za putnika i za organizatora putovanja.
Za rezervacije „na upit „ treba uplatiti akontaciju 10% cijene aranžmana po osobi. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Za otkaz potvrđene rezervacije na upit AZUR TOURS zadržava uplaćenu akontacije – 10% cijene aranžmana ako u programu nije drugačije navedeno.

5. UPLATE
Plaćanje se smatra s danom kada putnik izvrši uplatu akontacije na blagajni agencije ili banke na račun AZUR TOURSA. Akontacija iznosi 30% cijene aranžmana tj. onoliko koliko je navedeno u programu. Preostali iznos se uplaćuje najmanje 21 dan prije putovanja, tj. u roku koji je naznačen u programu. Ako putnik ne uplati preostali iznos aranžmana u predviđenom roku, AZUR TOURS smatra da je aranžman otkazan i ravna se prema uvjetima otkaza putovanja navedenih u 7. točki ovih općih uvjeta. Putnik je prilikom polaska na putovanje dužan na zahtjev AZUR TOURSOVA predstavnika predočiti dokument/potvrdu o uplaćenom aranžmanu, u protivnom, putnik nema pravo započeti putovanje.

6. ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ PUTOVANJA
Na osnovi važećih zakonskih propisa, AZUR TOURS pridržava pravo na otkaz putovanja najkasnije do 5 dana prije polaska ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog programa posebno je naveden kod svakog programa/aranžmana. Organizator zadržava potpune ili djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjene reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao što su: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija ili vremenske neprilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko organizator otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

7. PUTNIKOV OTKAZ PUTOVANJA

Putnik ima pravo na usmeni ili pismeni otkaz putovanja prije početka putovanja na prodajnom mjestu gdje je prijavio putovanje. Agencija u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova zbog otkazanog putovanja, a visina troškova određuje se prema danu putnikova otkazivanja i vrsti putovanja. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Agencija zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Zbog svega navedenog Agencija predlaže uplatu putnog osiguranja.

Nedostatak snijega na odredištu odnosno vremenski uvjeti općenito, nisu razlog za odustajanje od putovanja, raskid Ugovora od strane putnika ili naknadnu reklamaciju.
Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, agencija od ukupne cijene aranžmana zadržava:

Europska putovanja, odmori, skijanje
– do 30 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
– 29 – 22 dana prije polaska 60% cijene aranžmana
– 21 – 15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
– 14 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana, odnosno za “no-show” ili za prekid putovanja koji je nastao od strane putnika, organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.

Velike europske ture (trajanje od 7 ili više dana)
– otkaz do 61 dan prije polaska 25% cijene aranžmana
– 60 – 46 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
– 45 – 32 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
– 31 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
– nakon polaska, odnosno “no-show” ili za prekid putovanja koji je nastao od strane putnika, organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.

Daleka putovanja, tečajevi stranih jezika
– do 45 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
– 44 – 15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
– 14 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
– nakon polaska, odnosno za “no- show”, organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.

Krstarenja

a) za individualne polaske

– više od 60 dana prije polaska fiksna naknada štete u iznosu od 335 kuna
– 60 – 46 dana prije polaska 15% cijene aranžmana
– 45 – 31 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
– 30 – 16 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
– 15 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
– nakon polaska i “no show” 100% cijene aranžmana; nepotpune i/ili nevažeće putne isprave 100 % cijene aranžmana

b) za grupne polaske

– 120 – 91 dana prije polaska 5% cijene aranžmana
– 90 – 76 dana prije polaska 15% cijene aranžmana
– 75 – 56 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
– 55 – 41 dan prije polaska 50% cijene aranžmana
– 40 – 31 dan prije polaska 75% cijene aranžmana

– 30 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
– nakon polaska i “no show” 100% cijene aranžmana; nepotpune i/ili nevažeće putne isprave 100 % cijene aranžmana

Transferi
-120 – 91 dana prije polaska 10% cijene tranfera
-90 – 61 dana prije polaska 20% cijene tranfera
-60 – 45 dana prije polaska 30% cijene tranfera
-44 – 31 dana prije polaska 50% cijene tranfera
-30 – 21 dana prije polaska 70% cijene tranfera
-20 – 0 dana prije polaska 100% cijene tranfera
-nakon polaska i “no show” 100 % cijene tranfera

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. Agencija zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik-nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana.
Ukoliko 21 dan prije polaska na put niste uplatili ostatak iznos ili osigurali neospornu naplatu aranžmana, smatrat ćemo da ste odustali od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije.

Putovanje na niskotarifnim avio kompanijama (npr. Easy Jet, Vueling, Volotea, Ryan Air, Norwegian Air, …)

Za putovanje na nekim niskotarifnim avio kompanijama, putnik je dužan do 15 dana prije termina putovanja dati točne podatke potrebne za izdavanje boarding karte: točno ime i prezime, datum rođenja, broj putovnice, datum do kada vrijedi putovnica te nacionalnost. Za putnikov otkaz putovanja na niskotarifnoj avio kompaniji, putnik snosi trošak avio karte u cijelosti ili trošak promjene imena, prema uvjetima niskotarifnih aviokompanija. Trošak hotela i ostatka aranžmana obračunava se prema općim uvjetima za otkaz putnika za europska putovanja

8. PUTNIKOV PREKID ILI PROMJENA PUTOVANJA
Putnik može prekinuti putovanje u tijeku samo na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu putovanja. Po povratku s prekinutog putovanja, putnik nema pravo na povrat troškova bez obzira na osiguranje od rizika otkaza putovanja. Putnik tijekom putovanja može promijeniti program, odnosno ugovorene usluge samo uz prethodnu napisanu suglasnost mjesnog(lokalnog) agenta kojega je ovlastio AZUR TOURS, s tim da putnik o takvoj promjeni obavijesti AZUR TOURS kao organizatora putovanja najkasnije 8 dana po povratku s putovanja. Ako pak organizator nakon početka putovanja nije pružio veći dio usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati veći dio uglavljenih usluga, organizator putovanja može na svoj teret a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te ako je potrebno obeštetiti putnika za razliku u cijeni između uglavljenih i stvarno pruženih usluga.

9. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni hoteli i apartmani opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, usluge kao i druge ponude hotela/apartmana pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija. Standardi smještaja i usluga u svakoj državi različiti i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilokakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u svakom programu posebno.

Ukoliko putnik koristi trokrevetnu ili višekrevetnu sobu u hotelu, hotelijer najčešće daje dvokrevetnu sobu s pomoćnim ležajem. Kvaliteta pomoćnog (dodatnog) ležaja u potpunosti ovisi o hotelu. Agencija ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete pomoćnog ležaja, te eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga, ne može biti predmetom prigovora.

10. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman sa posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu, tj. cjeniku. Ukoliko je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Vrijeme smještaja u apartman/hotel različito je i naznačeno posebno za svaki program. Uobičajeno je vrijeme smještaja u hotelske sobe oko 14-15 sati, a u apartmane poslije 16-17 sati, dok je napuštanje do 10 sati.

11. ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA
Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanje u pojedine zemlje putnik je dužan cijepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je obvezno i kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanju, te ne može biti razlogom raskida ugovora ukoliko cijepljenje nije protivno putnikovu zdravlju. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu.

12. PUTNIKOVA PRTLJAGA
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na čarterskim letovima te do 20 kg prtljage na redovnim zračnim linijama. Za svaki prekoračeni kg putnik plaća cca 5 USD. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga preporučujemo osigurati prtljagu. Organizator nije odgovaran za uništenu ili izgubljenu prtljagu kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu. Preporučujemo najam sefa u hotelu.

13. PUTNO OSIGURANJE
Prilikom rezervacije AZUR TOURSOVOG aranžmana, u ovlaštenoj putničkoj agenciji putniku će biti ponuđeno osiguranje od rizika otkaza, osiguranje prtljage i zdravstveno osiguranje za slučaj oboljenja ili nezgode u inozemstvu. SVAKAKO PREPORUČUJEMO UPLATU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OBOLJENJA ILI NEZGODE U INOZEMSTVU, AKO ISTO NIJE UKLJUČENO U CIJENU ARANŽMANA. Važna napomena – polica osiguranja ne može se ugovoriti naknadno.

14. JAMČEVNO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Organizator putovanja AZUR TOURS ima kod osiguravajućeg društva WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d., sklopljenu policu broj 1322-00040701 o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman, te policu broj 1501-00000699 za osiguranje jamčevine turističkih paket aranžmana.

U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontaciju,trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja WIENER OSIGURANJE V.I.G. d.d., Slovenska 24, Zagreb, te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.

Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

15. ODGOVORNOST PUTNIKA
15. 1. Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite države i države u koju putuje. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora i izvršitelja usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za načinjenu štetu.
15.2. Putnik je odgovoran za štetu koju svojom krivnjom, namjerno ili nenamjerno, prouzroči organizatoru putovanja odnosno davatelju usluga.
15.3. Putnik odgovara za štetu organizatoru putovanja ako iznosi neistine kojima povređuje čast i ugled organizatora putovanja.

16. ODGOVORNOST ORGANIZATORA PUTOVANJA

16.1. PROVEDBA USLUGA
Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora, te brinuti se o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve naveden usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku za štetu ako je prigodom izbora davatelja usluga propustio ponašati se kao dobar organizator putovanja. Ne postoji odgovornost organizatora ako angažira davatelja usluga za kojeg je provjerio da je solventan, pažljiv i poslovan.

16.2. KVALITETA USLUGA
Organizator jamči kvalitetu usluga u skladu da standardima države u kojoj se usluga treba izvršiti. Organizator je dužan upozoriti putnika o stupnju standarda države u kojoj se usluga pruža (različitosti u odnosu na standarde države u kojoj putnik prebiva ili boravi) te o mogućnosti odstupanja od programa zbog lokalnih običaja i pravila države. Hotelske usluge, prijevozne usluge (autobus, vlak, brod itd.) kategorizirane su i opisane prema standardima države u kojoj se u toku putovanja boravi.

16.3. NAKNADA ŠTETE
Zahtjev za naknadu štete, nastale zbog potpunog ili djelomičnog nepružanja usluge, a koja je nastala krivnjom davatelja usluge, putnik može postaviti izravno davatelju usluge. U tom slučaju organizator je dužan pomoći putniku u ostvarenju njihovih prava.

16.4. SLUČAJEVI VIŠE SILE
Organizator je dužan u slučaju prometne nesreće, vremenske nepogode, terorističkog akta ili bilo kog drugog izvanrednog događaja više sile, pružiti putniku odgovarajuću pomoć u skladu s pravilima države u kojoj se usluga pruža. U takvim slučajevima organizator nije u obvezi osigurati sve ugovorene usluge ovisno o uputi državnih vlasti države u kojoj se događaj zbio. Organizator može skratiti boravak putnika ako država ne jamči njihovu sigurnost.

16.5. PUTNIKOVA OZLJEDA ZA VRIJEME TRAJANJA PUTOVANJA
Ako je putnik ozlijeđen za vrijeme pružanja usluge koja je sastavni dio programa, putnik mora pribaviti liječničku potvrdu o stupnju ozljede te pridržavati se svih liječničkih uputa u skladu s propisima. Ako se organizator putovanja ponašao u skladu s gospodarskim običajima, tada organizator nije u obvezi nadoknaditi štetu putniku. U protivnom postoji odgovornost organizatora putovanja za štetu (uključeni svi vidovi štete prema hrvatskim propisima odnosno prema stranim propisima) koju trpi putnik do visine cijene programa koji je uplaćen. Ovo ograničenje iznosa naknade ne vrijedi ako je organizator štetu uzrokovao namjerno ili krajnjom nepažnjom. Za razliku štete putnik se može namiriti od davatelja usluge. U tom slučaju organizator putovanja dužan je pomoći putnik u ostvarenju njegovih prava.

16.6. NEKVALITETNA USLUGA
Putnik je dužan odmah reklamirati manjkavu ili nekvalitetnu uslugu kako bi organizator poduzeo sve za sprečavanje daljnje moguće štete putniku. Organizator je dužan otkloniti uzrok žalbe na loše izvedenu uslugu. Ukoliko to nije moguće putnik i predstavnik organizatora sastavljaju poseban zapisnik izjavu koja postaje podloga za obeštećenje.

17. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora po osnovi neizvršene ugovorene usluge. Putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu pismenim putem. Organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe one koje podnosi više nositelja ugovora po osnovi jedne pritužbe. VAŽNA NAPOMENA: organizator ne prihvaća reklamacije na LAST MINUTE aranžmane – ponude u zadnji čas kao ni na skraćenje boravka na odredištima uvjetovano nepovoljnim vremenima leta charter zrakoplova (kod charter letova prvi i zadnji dan putovanja namijenjeni su isključivo dolasku na destinaciju i odlasku sa nje, a ne odmoru).
Pritužbeni postupak:
– Odmah na samome mjestu putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a ako ovoga nema, kod izvršitelja usluga ili prodajnog mjesta. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom ili izvršiteljem usluga ili prodajnim mjestom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
– Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, a putnik o tome sastavlja s predstavnikom pismeni zapisnik-izjavu.
– Najkasnije 8 dana po povratku s puta, putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu izjavu potpisanu od predstavnika i eventualne račune za dodatne troškove.
Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana.
– Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora na prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupaca na naknadu idealne štete.

18.NADLEŽNOST SUDA
Za slučaj spora protiv putnika ili organizatora putovanja mjerodavan je sud u Zagrebu.

19.ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podatci putnika potrebni su u procesu realizacije traženje usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. AZUR TOURS se obavezuje da neće osobne podatke iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podatci proslijedit će se osiguravajućem društvu.
Osobni podatci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.
Putnik daje privolu da se njegovi osobni podatci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija AZUR TOURSA.

POSEBNI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE

PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ODGOVORNIH ORGANIZATORA/TUROPERATORA

Za sve aranžmane gdje je AZUR TOURS glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti. U slučaju kada AZUR TOURS nije glavni organizator putovanja nego nastupa kao posrednik, dužan je u „Ugovoru o putovanju“ navesti ime subjekta koji je odgovorni organizator i nositelj aranžmana. Za takve aranžmane primjenjuju se opći uvjeti odgovornog organizatora putovanja, koji je ujedno i odgovoran za kompletnu realizaciju aranžmana. AZUR TOURS ne odgovara za kvalitetu i provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

U Zagrebu, 1.6.2018.

ODGOVORNI ORGANIZATOR:
AZUR TOURS – putnička agencija, Trg bana Josipa Jelačića 4., 10000 Zagreb
ID-HR-AB-01-080326927
OIB:668366187861