Trenutni uvjeti za ulaz u Tursku

Ažurirano: 25.06.2021.

!!! Putnici su dužni sami se informirati o propisima države u koju putuju, o vizama, deviznim, carinskim i zdravstvenim propisima te provjeriti valjanost putovnice. Putnici koji nisu hrvatski državljani dužni su se informirati o viznom režimu zemlje u koju putuju na stranici Veleposlanstva države čiji su državljani.

Molimo informirajte se o preporukama za putovanja i upozorenja za Tursku na službenim stranicama MVEP-a vezano uz potrebe za PCR testiranja i mogućnostima ulaska u Tursku.

Dodatne informacije: https://www.visasturkey.com/pcr-test-covid-health-requirements/

Svi niže navedeni uvjeti vrijede za hrvatske državljane i informativnog su karaktera. Moguće su promjene, pa Vas molimo da se informirate na gore navedenim web stranicama.

Za ulaz u Tursku potrebno je posjedovati:

  1. putovnicu koja vrijedi još najmanje 6 mjeseci od datuma ulaska u zemlju
  2. policu putnog zdravstvenog osiguranja
  3. dokument izdan od nadležnih državnih vlasti u kojem se navodi da ste cijepljeni najmanje 14 dana prije ulaska u Tursku ili ste imali bolest i izliječili se u posljednjih 6 mjeseci
    • ILI
  4. negativan rezultat PCR testa napravljen do najviše 72 sata prije ulaska u Tursku ILI negativan rezultat brzog antigenskog testa do najviše 48 sati prije ulaska u Tursku

(Objašnjenje: S odlukom Republike Turske koja je stupila na snagu 1.6.2021., prilikom ulaska u Tursku iz Hrvatske, putnici neće biti dužni dostaviti negativan rezultat PCR testa ako pokažu dokument izdan od nadležnih državnih vlasti u kojem se navodi da su cijepljeni najmanje 14 dana prije ulaska u Tursku ili su imali bolest i izliječili se u posljednjih 6 mjeseci. Za ove putnike neće se primijeniti mjere karantene. Ako ne zadovoljavate uvjete za traženi dokument, prilikom ulaska u Tursku potrebno je predočiti negativan rezultat PCR testa napravljen do najviše 72 sata prije ulaska u Tursku ili negativan rezultat brzog antigenskog testa do najviše 48 sati prije ulaska u Tursku.)

Svi putnici koji putuju u Tursku (osim putnika koji su u tranzitu kroz Tursku i djece mlađe od 6 godina) dužni su ispuniti online obrazac Ministarstva Zdravstva Republike Turske unutar 72 sata prije leta, isprintati ili spremiti na mobitel kako bi pokazali prilikom prijave na let. Prilikom ispunjavanja potrebno je pripremiti putovnicu.

KLIK NA ponudu ljetovanja u Turskoj 2021.